BIOGRAFIE
Nederlands:

We schrijven het jaar des Heren 2013. Een gure maar ook zeker frisse
wind beukt tegen de deuren van het Viaduct, waar aanstormend,
gearriveerd en verlopen muzikaal talent van de stad samenhokt. Peter
H. staart voor zich uit over de dop van zijn halfvolle beugel. Jan
B. volgt zijn bezielende voorbeeld. En ziedaar, de geboorte van Pagan
Drive is een feit! Hoera! (Echt waar, zo ontstaan de meeste bands.)In een omgeving zo vol rocksterren waren een drummer (Rene) en nog een
drummer (Petje) snel gevonden. Dit echter, leverde vooralsnog niet de
Ideale Rockformatie op. Gelukkig wilde laatstgenoemde ook wel de
basgitaar ter hand nemen. Engelen zongen! En er was rock.Een viertal doorleefde levens vol muzikale invloeden, van reggae tot
punk, van metal tot oude-sokken-rock, geleefd in de Stad der Steden
van het Noorden (Grunn) was de inbreng. De uitkomst was uiteindelijk,
na een cocktail van goddelijke inspiratie, hard zwoegen en sloten bier
de muziek die Pagan Drive kenmerkt: Harmonieuze Grunnge!Jan, Peter, Petje en Rene schuwen noch de scheurende gitaar, noch de
ingehouden harmonie. Noch dorstlessers. Derhalve:Pagan Drive. Niet voor al uw feesten en partijen, maar toch minstens
voor sommige.

English:

It's the year 2013, a chilly, but refreshing wind it banging at the doors of the Viadukt rehearsal studios, where upcoming, already up there and vanished talent comes together. Peter is staring in to oblivion, looking over his half full bottle of beer. Jan is following his example....eureka: Pagan Drive has been born. (It's true, a lot of bands have been born this way).

In a environment with a lot of rock stars the drummer (Rene) and another drummer (Petje) where found rather quickly. This was not the ideal rock formation yet. Luckily the latter of the two was willing to take on the bass duties, instead of drumming! The angles where singing and there was ROCK!

A quartet of life experienced guys, all having a lot of musical influences, from reggae 'till punk, from metal 'till old-farts-rock, living in the city of Cities of the North (Grunn) shaped the form. The outcome was, after a cocktail of divine inspiration, hard labour and rivers of beer the music so recognisable for Pagan Drive: Harmonic Grunnge (pun intended: Grunn = Groningen, as the locals like to say).

Jan, Peter, Petje and Rene are not shy off a heavy distorted guitar, or the restrained harmony, or a good dose of beer.

Pagan Drive, not for all of your parties, but, at least for some.